Cóż za osobowość!

Lubię matematykę. Był taki czas, że próbowałam bardzo analitycznie zrozumieć mechanizmy funkcjonowania człowieka. Wtedy w ręce wpadła mi ta lektura. Poniższy artykuł napisałam ponad rok temu, zafascynowana typologią osobowości. Miał się on pojawić na blogu NZS, jednak z różnych przyczyn do tego nie doszło. Teraz mam swojego bloga, więc artykuł pojawia się tu 😀 Miłej lektury!

 

.

Całkiem niedawno, buszując po Internecie, trafiłam na darmowy test osobowości:  www.16personalities.com. Jak to zwykle bywa – testy tego typu są ‘darmowe’, potem jednak okazuje się, że aby otrzymać wynik, należy wysłać SMS-a. Sytuacja z reguły wygląda tak, że rozwiązujemy test, np. IQ, potem jesteśmy poirytowani, że zmarnowaliśmy czas, bo trzeba zapłacić – a wyniku jak nie ma tak nie ma!  Jednak coś skłoniło mnie, by test wykonać. Może to, że nigdy wcześniej nie słyszałam o koncepcji 16 osobowości. Co najwyżej o podziale na introwertyków i ekstrawertyków. Jednak na tym moja wiedza się kończyła…

Test składał się z 90 pytań, po rozwiązaniu ukazał się opis osobowości, który w moim przypadku zgadzał się prawie całkowicie! Byłam pozytywnie zaskoczona. Temat zaciekawił mnie na tyle, że zaczęłam szukać w Internecie więcej informacji. I powiem, że nie żałuję! Trafiłam na pewną książkę. Kupiłam ją. Tytuł brzmi ambitnie i zachęcająco: „Rób to, do czego jesteś stworzony. Jak odkryć idealną dla siebie karierę poprzez odkrycie tajemnic typu osobowości”.  Autorzy: Paul D. Tieger i Barbara Barron-Tieger. Książka jest szerokim rozbudowaniem tego, co obrazował wykonany test.

Zacznijmy od początku.

Koncepcja typu osobowości powstała dzięki pracom szwajcarskiego psychologa i psychiatry – Carla Gustava Junga oraz dwóch Amerykanek: Katharine Briggs i jej córki Isabel Briggs Myers. Jung doszedł do wniosku, że zachowanie, które wydaje się nieprzewidywalne, w rzeczywistości da się przewidzieć, jeżeli zrozumie się leżące u jego podstaw funkcje umysłowe i preferowane postawy. Wyróżniał trzy skale preferencji i osiem typów osobowości. Amerykanki, opierając się na pracach Junga i długoletnich badaniach, uznały cztery skale preferencji oraz szesnaście typów osobowości. Książka opiera się w większości na tym ostatnim podziale.

Autorzy są świadomi, że każdy z nas jest inny i nigdy nie będzie tak, że jakaś charakterystyka będzie pasowała do Ciebie idealnie. Jednak dany typ osobowości wykazuje  wiele cech wspólnych – jeżeli poprawnie określisz do jakiej grupy należysz, możesz odkryć i nauczyć się, jak te cechy wykorzystać! Prawda jest taka, że wszystkie typy są jednakowo wartościowe, nie ma lepszych ani gorszych. Typ osobowości nie determinuje inteligencji ani nie przesądza o sukcesie. Pomaga za to odkryć, co najlepiej NATURALNIE motywuje i pobudza każdego z nas – to zaś umożliwia świadomy rozwój i szukanie pracy w oparciu o te elementy. Większość z nas tak naprawdę nie wie, czego potrzebuje, aby być zadowolonym. Wiemy doskonale, czego nie lubimy, lecz znalezienie alternatywy to już poważny problem.

Przejdźmy do meritum. Wyróżnia się cztery podstawowe aspekty osobowości w zależności od:

sposobu, w jaki oddziałujemy  ze światem i dokąd kierujemy energię: ekstrawersja(E) – introwersja(I)
rodzaju informacji, który naturalnie spostrzegamy poznanie(S) – intuicja(N)
sposobu, w jaki podejmujemy decyzje myślenie(T) – odczuwanie(F)
sposobu, w jaki żyjemy – zorganizowany lub spontaniczny osądzanie(J) – obserwacja(P)

Każdy aspekt zawiera dwie przeciwne preferencje – i każdemu z nas można jedną z nich przypisać. W konsekwencji typ naszej osobowości przedstawia czteroliterowy kod, np. ENFJ, INFP, ESTJ itd. Jest szesnaście kombinacji, dlatego też występuje tyle typów osobowości. Poniżej krótki opis każdej z preferencji:

Ekstrawertycy (E):
-Pobudza ich przebywanie z innymi ludźmi.
-Lubią być w centrum zainteresowania.
-Najpierw działają, potem myślą.
-Mają tendencję do głośnego myślenia.
-Łatwo ich „rozszyfrować” i poznać. Swobodnie dzielą się osobistymi informacjami.
-Mówią więcej niż słuchają.
-Komunikują się entuzjastycznie.
-Reagują szybko – lubią szybkie tempo życia.
Introwertycy (I):
-Pobudza ich spędzanie czasu w samotności.
-Unikają bycia w centrum zainteresowania.
-Myślą, potem działają.
-Rozważają sprawy w głębi umysłu.
-Cenią prywatność; wolą dzielić informacje osobiste z kilkoma wybranymi osobami.
-Raczej słuchają niż mówią.
-Entuzjazm zachowują dla siebie.
-Potrzebują czasu na zastanowienie zanim zareagują.
Poznający (S):
-Ufają temu, co pewne i konkretne.
-Nowe pomysły podobają im się wtedy, gdy mają praktyczne zastosowanie.
-Cenią realizm i zdrowy rozsądek.
-Lubią wykorzystywać i doskonalić posiadane umiejętności.
-Bywają precyzyjni, ściśli i dosłowni; podają szczegółowe opisy.
-Przedstawiają informacje krok po kroku.
-Są zorientowani na teraźniejszość.
Intuicyjni (N):
-Ufają inspiracji i wyciąganym z niej wnioskom.
-Lubią nowe idee i koncepcje same w sobie.
-Cenią wyobraźnię i innowacje.
-Lubią opanowywać nowe umiejętności i łatwo się nudzą po nabyciu jakiejś zdolności.
-Bywają ogólni, symboliczni i obrazowi, używają metafor i analogii.
-Przedstawiają informacje skokowo, w sposób ogólnikowy.
-Są zorientowani na przyszłość.
Myślący (T):
-Stosują wobec problemu bezstronną analizę.
-Cenią logikę, sprawiedliwość i uczciwość – jedna norma dla wszystkich.
-W sposób naturalny widzą wady i bywają krytyczni.
-Mogą być postrzegani jako bez serca, niewrażliwi i mało troskliwi.
-Uważają, że prawdomówność jest ważniejsza niż takt.
-Wierzą, że uczucia mają znaczenie tylko wtedy, gdy są logiczne.
-Motywuje ich pragnienie dokonania i osiągania.
Odczuwający (F):
-Rozważają wpływ działań na innych.
-Cenią empatię i zgodę; widzą wyjątki od reguły.
-W sposób naturalny lubią podobać się innym, łatwo okazują uznanie.
-Mogą być postrzegani jako zbyt emocjonalni, nielogiczni i słabi.
-Uważają, że takt jest równie ważny jak prawdomówność.
-Wierzą, że każde uczucie ma znaczenie, niezależnie od tego, czy jest rozsądne czy nie.
Osądzający (J):
-Są najszczęśliwsi po podjęciu decyzji.
-Kierują się zasadą: najpierw praca, potem zabawa.
-Ustalają cele i pracują, by osiągnąć je w terminie.
-Wolą wiedzieć, w co się pakują.
-Są zorientowani na produkt (nacisk na zakończenie zadania).
-Czerpią satysfakcję z ukończenia projektu.
-Uznają czas za skończony, ograniczony zasób i poważnie traktują terminy końcowe.
Obserwujący (P):
-Są najszczęśliwsi, pozostawiając opcje otwarte.
-Kierują się zasadą: najpierw zabawa, potem praca.
-Zmieniają cele, w miarę, jak nadchodzą nowe informacje.
-Lubią przystosowywać się do nowych sytuacji.
-Są zorientowani na proces (nacisk na to, jak zadanie jest kończone).
-Czerpią satysfakcję z rozpoczynania projektu.
-Uważają czas za odnawiający się zasób i terminy końcowe traktują jako elastyczne.

Należy być świadomym, że każdy z nas na co dzień używa wszystkie osiem preferencji, gdyż wymaga tego życie. Istotne jest jednak to, że dla każdej z par E-I, S-N, T-F, J-P jedna z cech jest dla nas naturalna, wrodzona – przychodzi bardziej wiarygodnie  i spontanicznie.  Znając tą cechę i wybierając ją łatwiej odnieść sukces.

W kolejnym rozdziale książki zamieszczone są szczegółowe opisy dla każdego z 16 typów, przedstawione są też możliwe wady i zalety właściwe danym osobom. Następnie autorzy przedstawiają cztery typy temperamentów i tłumaczą, dlaczego z jednymi osobami dogadujemy się z łatwością, a z innymi za żadne skarby. W rozdziale piątym pokazane są funkcje dominujące i pomocnicze. Książka tłumaczy też, w jakiej kolejności i w jakim wieku mniej więcej następuje rozwój danych cech i udowadnia, że w przeciągu całego życia podświadomie dążymy do rozwoju wszystkich. Ostatnia najobszerniejsza część przedstawia profile ludzi zadowolonych z własnej kariery zawodowej w obrębie każdego danego  typu osobowości wraz z objaśnieniami. W podsumowaniu znajdziemy przydatne ćwiczenia pomagające zrozumieć siebie oraz określić nasz profil satysfakcji zawodowej.

Wydawałoby się, że ktoś wymyślił sobie jakiś dziwny podział ludzi na typy osobowości i że to jakaś fikcja rodem z kosmosu. Otóż NIE. Koncepcja 16 typów osobowości jest szeroko stosowana w nowoczesnej edukacji, szkoleniu kierownictwa, budowaniu zespołów oraz doradztwie.

Znajomość typu osobowości pomaga nie tylko w wybraniu właściwej dla siebie kariery zawodowej, ale także poprawia relacje z innymi. Zmienia sposób patrzenia na siebie, pomaga zaakceptować to, kim jesteśmy i odkryć pewne zaskakujące i skomplikowane mechanizmy funkcjonowania osobowości. Istnieje również duża zależność między typem osobowości a stylem uczenia się. Niestety ten wątek nie został w książce rozwinięty. A szkoda.

Uważam, że tej pozycji można zaufać – powstawała przez lata i w oparciu o tysiące wywiadów z różnymi osobami i monitorowanie ich kariery zawodowej.

Lektura przekonuje, że warto podążać za głosem serca i uważnie obserwować siebie,  zwracać uwagę na to, jakie czynności przychodzą nam z łatwością. Podpowiada, ale nie narzuca. Tłumaczy pewne mechanizmy, dostarcza informacji i przykładów.  Zachęca, abyś definiował siebie nie poprzez wykonywany zawód, lecz znalazł pracę w oparciu o głębokie zrozumienie, kim jesteś i do czego jesteś stworzony. Uważam, że treść tej książki może być dla nas dobrą podpowiedzią, ale nie powinna stanowić ostatecznego wyboru ścieżki życiowej.

 

 

Od czasu napisania powyższego artykułu minął rok. Wiele się zmieniło. Moja wiedza z zakresu psychologii, osobowości i jednocześnie o mnie samej znacznie się poszerzyła. Przez ten czas przeczytałam m.in. 3 inne lektury o introwersji i ekstrawersji oraz Insight Michała Pasterskiego. Ta ostatnia utwierdziła mnie w przekonaniu, że sugerowanie się gotowym schematem na rozwój ścieżki życiowej faktycznie nie ma sensu. Lepszą opcją jest po prostu poznawanie siebie. Próbowanie nowych rzeczy, wyciąganie wniosków. Akceptacja swoich wad i zalet. Oczywiście jednym ze sposobów poznawania siebie może być jak najbardziej lektura tego typu książek. Ważne, by nie była to jedyna droga.

.

Co ciekawego dowiedziałam się o sobie z tej książki?

.

Jestem INFJ. Jeżeli wierzyć statystykom, jest to najrzadziej występujący typ osobowości – mniej niż 1%. Hmmm, brzmi wyjątkowo 😀  Podobno to jedna z najbardziej skomplikowanych osobowości. Może to częściowo tłumaczy dlaczego czasami czuję się tak, jakbym nie pasowała do tej rzeczywistości? A może faktycznie jestem z kosmosu 😀

Lektura zwróciła moją uwagę na to, że bardzo lubię coś komuś tłumaczyć. Od czasu do czasu dostaję informację zwrotną, że robię to dobrze. Kto wie, może kiedyś zostanę nauczycielem lub jakimś szkoleniowcem/trenerem? Rozważam w przyszłości opcję kursu dla nauczycieli.

W proponowanych zawodach dla INFJ znaleźli się: doradca zawodowy, psycholog, nauczyciel, bibliotekarz, zakonnica, artysta, pisarz, projektant, dietetyk, lekarz zdrowia kompleksowego – medycyna alternatywna, szkoleniowiec, tłumacz.

Co ciekawe – typy osobowości próbuje przypisać się wielu sławnym osobistościom. Na ile jest to wiarygodne – nie wiem. Wyszukałam w internecie m. in. znane osoby o typie osobowości INFJ: Carl Gustav Jung, Platon, Fiodor Dostojewski, Johann Wolfgang von Goethe, Lew Tołstoj, Leonard Cohen, Nicole Kidman, Adolf Hitler, Osama Bin Laden, Martin Luther King, Mahatma Gandhi,  święta Matka Teresa z Kalkuty, podobno również Chrystus.

.

Jeżeli zaciekawiła Cię koncepcja 16 osobowości, chcesz wiedzieć, jaki jest Twój typ, jakie proponują Ci zawody – jest to książka dla Ciebie.

Jeszcze raz podaję link do strony, gdzie wykonałam test osobowości: www.16personalities.com
Warto poszukać w Internecie różnych innych stron o 16 osobowościach a także o innych typologiach. Jest tego mnóstwo, ja polecam:
♦ www.humanmetrics.com
♦ www.testkariery.pl
socjonika.pl
socjonika.pl (starsza wersja strony)
zawodowe.info
♦ potencjalosobowosci.com

.

Zobacz także:

4 komentarze

  1. Witam.
    Mam spore doświadczenie na INFJ`towej drodze życia. Ten typ osobowości nosi też nazwę Indygo lub (Indigo ang). Za najbardziej owocne w korzystaniu z naszych zdolności uważam obserwację rzeczywistości. Wnioski mogą przekroczyć najśmielsze o niej dotychczasowe wyobrażenia.

    Wtedy tłumaczenie innym będzie miało największą wartość.

    1. O, dobrze wiedzieć, nie słyszałam jeszcze tej nazwy w odniesieniu do INFJ, dzięki 🙂 Bardzo trafne spostrzeżenie. INFJ widzi więcej, czuje bardziej…

  2. Z nami INFJ’ami jest tak, że dopóki nie zostaniemy swoimi własnymi szefami dopóty nie osiągniemy pełni szczęścia i zadowolenia z życia. Bierzemy sprawy w swoje ręce i rozwijamy skrzydła!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.